Privacyverklaring

De wet Algemene Verordening Gegegevensbescherming bepaalt de wijze waarop toevertrouwde gegevens dienen te worden beheerd. Capuchin / Ilse van Bladel, gevestigd aan De Genestetstraat 14-1, 1054 AX Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking, het beheer en de beveiliging van deze persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Capuchin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik mogelijk verwerk in het kader van de diensten die ik verleen:

  • Voor- en achternaam, adres
  • Geslacht, geboortedatum, geboorteplaats
  • Telefoonnummer en e-mailadres
  • Door I. van Bladel gemaakte gespreksverslagen en/of behandelplannen
  • E-mailconversaties

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens?

  • Voor het afhandelen van je betaling
  • Voor het verzenden van een nieuwsbrief of om je te informeren over wijzigingen in mijn diensten
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor mijn dienstverlening
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Als ik hiertoe wettelijk verplicht ben (bijvoorbeeld voor de belastingdienst)

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Capuchin neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens

Capuchin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bij beëindiging daarvan wordt alle informatie vernietigd. Als onduidelijkheid bestaat of de relatie nog actief is, wordt na maximaal 5 jaar alle informatie vernietigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Capuchin verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

Capuchin gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone, noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je beheer in een computerbestand naar je toe te sturen (verzoek hiertoe via: ilsevanbladel@me.com). Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken. Tevens bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiligen persoonsgegevens

Capuchin neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op.

 

Contactgegevens

Capuchin, De Genestetstraat 14-1, 1054 AX Amsterdam, + 316 288 26 300

www.capuchin.nl, www.ilsevanbladel.nl

Ilse van Bladel, ilsevanbladel@me.com

 

24 mei 2018